Aktuálne informácie

Aktuálne informácie

Vážení rodičia, milí žiaci,

v zmysle Rozhodnutia MŠVVŠ SR číslo: 2021/12811:1-A1810 zo dňa 12. apríla 2021 a v súlade s podmienkami pre okres Spišská Nová Ves v rámci COVID AUTOMATu, od pondelka, 26. apríla 2021 nastupujú na prezenčné vyučovanie žiaci tried PRÍMA až KVARTA.

Ak sa Vás to týka, prosím, čítajte ďalej:

Ďalej platí:

Dochádzka:

V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, eviduje škola neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

  1. Škola ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Zákonný zástupca je povinný ohlásiť neprítomnosť dieťaťa v priebehu 5 dní školského vyučovania triednemu učiteľovi žiaka.
  2. Ak bude neprítomnosť žiaka na prezenčnom vyučovaní dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka.
  3. Zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

S pozdravom Ingeborg Skalská, riaditeľka školy

--

Archív informácií:

Informácie z 23. 1. 2021

Milí žiaci a študenti,

V zmysle prijatých opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území SR bude vyučovanie od 25.1.2021 pokra­čovať dištančnou formou až do odvolania.

Upozorňujeme vás na fakt, že mladí ľudia nad 15 rokov majú podľa UZNESENIA VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 30 zo 17. januára 2021 povinnosť preukázať sa negatívnym RT-PCR testom alebo antigenovým testom v prípade cesty do prírody za účelom pobytu v prírode a individuálneho športu v rámci okresu. Môžete na to využiť MOM, ktoré aktuálne realizujú screeningové celoplošné testovanie.

Prosím vás, aby ste doma pri svojich počítačoch naďalej plnili školské povinnosti zodpovedne. Pracujte podľa pokynov vyučujúcich a úlohy odovzdávajte načas.

Polročná klasifikácia sa ukončuje dňom 27.1.2021.

Buďte opatrní, dodržiavajte bezpečnostné pokyny, vydržte vo svojej rodinnej bubline, aby ste sa mohli v zdraví vrátiť do triedy a zdieľať vyučovanie so svojimi spolužiakmi a učiteľmi na živo.

Ostaňte zdraví ;) Ingeborg Skalská, RŠ

Informácie z 8. 1. 2021

Milí žiaci a študenti,

v novom roku 2021 Vám prajem pevné zdravie, veľa zaujímavých, podnetných zážitkov a mnoho radosti a nadšenia pri získavaní nových vedomostí.

V zmysle Uznesenia vlády SR č. 808 zo dňa 31.12.2020 platí od 01.01.2021 do 24.01.2021 zákaz vychádzania, preto po skončení zimných prázdnin bude v našej škole prebiehať od 11.1.2021 do 22.1.2021 dištančná forma vyučovania pre všetkých žiakov školy podľa doteraz platného rozvrhu hodín pre dištančné vzdelávanie.

Prosím vás, aby ste doma pri svojich počítačoch naďalej plnili školské povinnosti zodpovedne. Pracujte podľa pokynov vyučujúcich a úlohy odovzdávajte načas.

23.1.2021 je plánované testovanie žiakov školy, vašich zákonných zástupcov a zamestnancov školy, aby sme splnili predpoklad vrátiť sa do školy od 25.1.2021, ak to zdravotná situácia dovolí. O podrobnostiach Vás budeme včas informovať.

Buďte opatrní, dodržiavajte bezpečnostné pokyny, vydržte vo svojej rodinnej bubline, aby ste sa mohli v zdraví vrátiť do triedy a zdieľať vyučovanie so svojimi spolužiakmi a učiteľmi na živo.

Ostaňte zdraví Ingeborg Skalská, RŠ--Dátum pridania19.04.2021 12:28
AutorMonika
KategórieOznamy
NálepkyŽiadne


Cisco