Pre uchádzačov

bilingválne štúdium // osemročné štúdium

Neviete sa rozhodnúť kam po skončení 5. alebo 9. ročníka ZŠ?

Že o nás veľa neviete?

Intro Javorka Jazyky Informatika Kam smerujeme?

Vyberte si vzdelávací program , kliknite naň a nájdete tam potrebné informácie pri rozhodovaní sa o štúdiu na našom gymnáziu.

V čom sme iní ako ostatné školy?

Prečo prísť na Javorku:

Za všetko hovoria názory súčasných aj bývalých študentov:

Potrebujete základné informácie o tohoročných prijímacích pohovoroch?

Všetky potrebné informácie nájdete v sekcii Prijímacie skúšky . Ak aj napriek tomu máte nejasnosti alebo otázky, neváhajte sa nás opýtať.


Máte problémy pri vypĺňaní prihlášky alebo pri potvrdzovaní prihlášky na príslušnej ZŠ?

Kontaktujte nás na tel. č. +421 53 4425651, + 421 53 4413948, emailom na skola@gjavsnv.edu.sk alebo nás navštívte osobne na Javorovej č. 16

Cisco