Študenti

Milí študenti, vážení rodičia – prosíme Vás, aby ste na ospravedlnenie neúčasti používali výhradne tu nižšie uvedený formulár. Ďakujeme za pochopenie. Ospravedlnenie_neučasť_v_škole_formulár.pdf

V šk. rok 2020/2021 má zákonný zástupca (plnoletý žiak) novú povinnosť, a to po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako tri dni predložiť toto potvrdenie: Vyhlasenie ZZ alebo plnoleteho ziaka.docx Vyhlasenie ZZ alebo plnoleteho ziaka.pdf

Zopár zaujímavých liniek:

Stredoškolská odborná činnosť

Každému študentovi, ktorý nerád zaháľa, rád prekonáva sám seba, prijíma výzvy a chce už počas štúdia na SŠ spraviť niečo pre to, aby si uľahčil prijímacie skúšky na VŠ, odporúčame pozrieť stránky SOČ . Jej cieľom je okrem iného prispievať k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov stredných škôl, podporovať cieľavedomú prácu s nimi , rozvíjať tvorivé odborno-teoretické a odborno-praktické schopnosti žiakov.

Sprievodca svetom povolaní

Študentom, ktorí nevedia, kam po strednej škole, určite odporúčame pozrieť stránky SSP. Ponúka niekoľko spôsobov, ako si vybrať najvhodnejšie povolanie – podľa záujmov, zručností a ďalších výberových kritérií.

Informačný servis o vysokých školách

Pre študentov maturitných ročníkov môže byť nápomocná stránka s údajmi o 

Peer aktivisti

Na škole pôsobí aktívna skupina peer aktivistov, ktorá funguje pod záštitou peer klubu v Centre voľného času Adam v Spišskej Novej Vsi. Hlavnou náplňou práce sú besedy vykonávané na stredných školách.

stuzkova.eu

Informácie pre maturantov, nie len o stužkovej slávnosti môžete nájsť na www.stuzkova.sk

Cisco