Projekty

Dynamickosť, kreativita a tvorivý prístup študentov i pedagógov vedie k zaujímavým projektom, ktoré sa na gymnáziu realizujú.
Cisco