Maturantom do pozornosti

Maturantom do pozornosti

Milí naši maturanti,

iste ste sa už zoznámili s Rozhodnutím MŠVVaŠ SR o spôsobe a organizácii vašej maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021. Pozorne si ho môžete prečítať v plnom znení na stránkach ministerstva.

Upozorňujeme vás na podstatné termíny:

Klasifikácia vašich výchovnovzdelá­vacích výsledkov za druhý polrok šk. roka 2020/2021 bude ukončená 7. mája 2021 do 16:00 hod.

Klasifikačná porada pre maturitné triedy a pre triedu 4.B za predmet SJL sa bude konať 10. mája 2021.

K organizácii maturitných skúšok:

Milí maturanti, využite všetky pracovné dni pred klasifikáciou čo najefektívnejšie.

Myslíme na vás a prajeme vám veľa síl a zdravia.

Vaša JavorkaDátum pridania30.03.2021 03:47
AutorMonika
KategórieOznamy
NálepkyŽiadne


Cisco