Vyučovanie od 10.5.2021

Vyučovanie od 10.5.2021

V súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/12811:1-A1810 z 12. apríla 2021 a podľa COVID školského automatu MŠVVaŠ SR sa od 10. mája 2021 obnovuje prezenčná forma vzdelávania vo všetkých ročníkoch Gymnázia, Javorová 16, Spišská Nová Ves. V tejto súvislosti Vám prinášame aktuálne informácie.

Pred nástupom žiaka na prezenčné vyučovanie je potrebné elektronicky podať Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka a zákonného zástupcu (dostupné cez rodičovské konto v aplikácii EduPage /modul Žiadosti-vyhlásenia). Tlačivo na stiahnutie: Vyhlásenie o bezinfekčnosti.docx Tlačivo sa predkladá opätovne pri prerušení dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov). Pri vstupe do budovy si dezinfikujte ruky a rešpektujte pokyny dozorkonajúceho učiteľa.

Prezúvanie

10.5. ráno sa žiaci tried kvinta až septima a I. B až IV. B neprezúvajú. V pondelok bude mať každá z týchto tried jednu vyučovaciu hodinu vyčlenenú ako triednickú hodinu. Počas nej spolu s triednym učiteľom odovzdajú staré a prevezmú si nové skrinky na prezuvky.

Rozvrh hodín

Od 10.5. bude vyučovanie prebiehať podľa rozvrhu hodín, ktorý bol platný v septembri -októbri. V ETK sa tento rozvrh zobrazí v sobotu 8.5. Prosíme, aby ste sledovali suplovanie.

Stravovanie

Všetci žiaci, ktorí boli na začiatku školského roka prihlásení na stravu v školskej jedálni, sú prihlásení aj od 10.5. Odhlásiť sa môžete telefonicky na č. 053/4462153 alebo 0903 410 527 do 7.5. do 9:00.Dátum pridania06.05.2021 18:25
AutorMgr. Zuzana Ďurišková
KategórieÚspechy
NálepkyŽiadne


Cisco