Začiatok nového školského roka

Začiatok nového školského roka

Milí študenti, vážení rodičia!

Školský rok 2021/2022 sa začne podľa pokynov MŠVVaŠ SR prezenčnou formou. Začiatok školského roka bude v prípade priaznivého počasia prebiehať na školskom dvore za budovou školy vo štvrtok, 2.9.2020 o 9:00 hod. Po ukončení slávnostného otvorenia školského roka sa budú žiaci riadiť pokynmi triedneho učiteľa.

Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá tlačivo „Písomné vyhlásenie o bezpríznako­vosti“, ktoré nájdete v elektronickej podobe na EduPage.

Návod, ako elektronicky potvrdiť bezpríznakovosť pre rodičov a plnoletých študentov: https://help.edupage.org/?…

Tlačivo môžete násť aj na linku: https://www.minedu.sk/…iznakovosti/

Žiaci budú v prvý deň nahlasovať záujem o stravovanie v školskej jedálni. O odovzdávaní domácich antigénových testov pre tých z Vás, ktorí ste prejavili o ne záujem, Vás budeme informovať v prvých septembrových dňoch.

Sme radi, že sa s našimi žiakmi stretneme na riadnom vyučovaní v škole. Každý z nás sa však musí správať zodpovedne a dodržiavať pravidlá. Zoznámte sa prosím s dokumentom „Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v škole pre školský rok 2021/2022“, ktorý nájdete nižšie:. Organizačný poriadok-CORONA_Žiak_Zák.zástupca.docx

Tešíme sa na stretnutie s vami. Ingeborg Skalská, riaditeľka školyDátum pridania30.08.2021 17:36
AutorMgr. Zuzana Ďurišková
KategórieOznamy
NálepkyŽiadne


Cisco