Školský rok

Organizácia školského roka 2016/2017

  1. Školský rok sa začína 1. septembra 2015. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2016 (streda).
  2. Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2017 (utorok).
  3. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2017 (streda) a končí sa 30. júna 2016 (piatok).

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2016/2017

Jesenné:   28. október  – 31. október 2016
Vianočné:   23.december 2016  – 5. január 2017
Polročné:   3. február 2017
Jarné:   6. marec – 10. marec 2017
Veľkonočné:   13. apríl – 18. apríl 2017
Letné:   3. júl – 31. august 2017
Cisco