Školský poriadok

Jeho plné znenie si môžete prečítať v samostatnom dokumente: Školský poriadok.pdf

Cisco