Vnútorný režim školy

 1. Počas školského roka sa škola otvára o 6:00 a zatvára o 20:00. Vyučovanie začína 1. vyučovacou hodinou o 7:50. Časové rozvrhnutie vyučovacích hodín je nasledovné:
 1. hodina 7:50  – 8:35
 2. hodina 8:45  – 9:30
 3. hodina 9:50  – 10:35
 4. hodina 10:45 – 11:30
 5. hodina 11:40 – 12:25
 6. hodina 12:30 – 13:15
 7. hodina 13:45 – 14:30
 8. hodina 14:35 – 15:20
 9. hodina 15:25 – 16:10
 1. Pracovníci, ktorí vykonávajú pedagogický dozor podľa osobitného rozdelenia nastupujú v príslušný deň do školy o 7.30 hod. Pedagogický dozor končí 15 minút po 6. vyučovacej hodine. Počas 7 a 8 vyučovacej hodiny zabezpečujú pedagogický dozor učitelia ktorí tieto hodiny vyučujú. Učiteľ je zodpovedný za triedu ktorú vyučuje počas 7 a 8 vyučovacej hodiny aj počas prestávky po tejto hodine. Zároveň zodpovedá za odchod žiakov z budovy.
 1. Všetky presuny realizujú žiaci počas prestávok, tak aby pred začiatkom hodiny boli pred príslušnou učebňou. Ak vyučujúci robí mimoriadne presuny žiakov, tak vždy počas prestávky.
 1. Na obed je možné prísť od 12:10 hod. do 14:10, v prípade voľnej piatej / šiestej hodiny (po piatej a šiestej hodine, ak je táto posledná v rozvrhu).
Cisco